Palgaarvestus

Korrektne ja õigeaegne palgaarvestuse teenus

Meie palgaarvestuse teenus on loodud tagama seda, et teie töötajate palgaarvestus on alati õigeaegne, täpne ja vastavuses kõigi õigusaktide ja nõuetega. Me mõistame, et igal ettevõttel on oma eripärad ja vajadused, ning kohandame oma teenust vastavalt teie nõuetele. Kõik isikuandmed töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele, tagades teie töötajate privaatsuse ja turvalisuse.

Mitmekordne tugi ja tarkvara kasutamine

Teie ettevõtte palgaarvestusega tegeleb mitu kogenud raamatupidajat, mis tagab, et töö ei jää tegemata isegi siis, kui üks raamatupidajatest on puhkusel või haigestunud. Kasutame oma töös Directo ja Merit Palk tarkvara, mis on tõhusad ja usaldusväärsed tööriistad palgaarvestuse jaoks.

Palgaarvestuse sisseseadmine

Seame sisse palgaarvestuse süsteemi, mis hõlmab kõikide vajalike protseduuride ja seadistuste elluviimist. See tagab, et palgaarvestus on algusest peale korrektne ja kooskõlas kõigi õigusnõuetega.

Igakuine töötasude ja muude tasude arvestamine

Arvestame igakuiselt kõik töötasud ja muud tasud, sealhulgas lisatasud, avansid, preemiad ja muud kompensatsioonid, samuti täiendavad maksed nagu ületunnitasud ja muud hüvitised. Tagame teie töötajate täpse ja õigeaegse tasustamise.

Lõpparvete koostamine

Teeme lõpparvete arvestust, mis hõlmab puhkusekompensatsiooni, koondamishüvitisi ja muid lõpparvega seotud tasusid. Tagame, et kõik lahkuvad töötajad saavad oma lõplikud tasud kätte korrektselt ja õigeaegselt.

Töövõimetuslehtede esitamine ja haigushüvitise arvestamine

Esitame töövõimetuslehed eesti.ee portaalis ning arvutame haigushüvitised vastavalt kehtivatele seadustele. See aitab tagada, et teie töötajad saavad oma hüvitised õigeaegselt ja korrektselt.

Puhkusetasude ja hüvitiste arvestamine

Arvestame kõik puhkusetasud ja erinevad hüvitised, sealhulgas puhkusejäägid. Tagame, et teie töötajate puhkused ja hüvitised on korrektselt arvestatud ning vastavad kehtivatele seadustele.

Palgateatiste saatmine

Saadame palgateatised otse töötajate e-posti aadressidele, mis muudab kogu protsessi mugavaks ja läbipaistvaks ning võimaldab töötajatel kiiresti ja lihtsalt saada ülevaade oma palgaarvestusest.

Maksuameti töötamise registri kanded (TöR)

Teeme kõik vajalikud kanded Maksuameti töötamise registrisse (TöR), tagades, et teie ettevõte vastab kõigile kehtivatele nõuetele ja seadustele. See hõlmab nii uute töötajate registreerimist kui ka muudatuste tegemist olemasolevates andmetes.

Töötasude maksekorralduste ettevalmistamine

Valmistame ette töötasude maksekorraldused teie pangas, tagades nii sujuva ja õigeaegse palgamaksete protsessi. Meie teenus hõlmab kõikide maksete täpset ja õigeaegset töötlemist.

Palgaarvestusega seotud statistikaaruannete esitamine

Esitame kõik vajalikud statistikaaruanded, mis on seotud palgaarvestusega. See aitab teil täita kõiki seadusandlikke kohustusi ja tagada, et teie ettevõtte raamatupidamine on korrektne ja läbipaistev.

Suhtlemine Tervisekassa ning Maksu- ja Tolliametiga

Vajadusel suhtleme Tervisekassa ning Maksu- ja Tolliametiga, et lahendada palgaarvestusega seotud küsimusi. Meie spetsialistid tagavad, et kõik probleemid ja küsimused saavad kiire ja täpse lahenduse.

Nõustamine tööseadusandluse ja maksustamise küsimustes

Pakume nõustamist tööseadusandluse, maksustamise ja personaliga seotud küsimustes. Meie eksperdid aitavad teil mõista ja järgida kõiki seadusnõudeid, mis puudutavad teie töötajaid ja palgaarvestust.

Kliendi küsimustele vastamine

Vastame kõigile teie küsimustele, mis on seotud töötajate töötasude arvestamisega. Meie klienditugi on alati valmis pakkuma kiireid ja põhjalikke vastuseid, et tagada teie rahulolu ja kindlustunne.

Kokkuvõttes pakub meie palgaarvestuse teenus teie ettevõttele täielikku ja kohandatud lahendust, mis katab kõik palgaarvestusega seotud vajadused.

Oleme teie partneriks, aidates kaasa teie ettevõtte edukale toimimisele ja kasvule.