Riik on kehtestanud sotsiaalmaksu soodustuse tööandjale, kes on palganud vähenenud töövõimega inimesi. 2020 aastal on see 178,20 eurot kuus (2138,40 eurot aastas).

Oma igapäevatöös paneme tähele, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus jääb ettevõtjatel tihti teadamatusest kasutamata. Sellel on mitu põhjust. Esiteks inimesed ei teavita tööandjat ja tööandjal puudub võimalus sellekohast infot mujalt hankida. Teiseks ei ole ettevõtja oma raamatupidajat või raamatupidamisteenuse pakkujat teavitanud. Kolmandaks on jäänud vajalik avaldus teadmatusest Töötukassale esitamata.

Oluline on teada, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus ei teki AUTOMAATSELT.

Soodustuse kasutamiseks võiks esmalt paluda töötajatel teavitada, kui neile on määratud vähenenud töövõime.

Teiseks teavitage oma raamatupidajat vähenenud töövõimega tööajatest. Tublid raamatupidajad aitavad vajalikud avaldused esitada ja arvestavad vastava maksusoodustuse.

Soodustuse saamiseks tuleb:

  1. Töötajal esitad oma tööandjale töötukassa otsus osalise või puuduva töövõime kohta või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistus, kus peab olema märge töövõimetuspensioni ja tähtaja kohta.
  2. Tööandjal taotleda töötaja eest riigipoolset sotsiaalmaksu tasumist töötukassalt. Selleks tuleb esitada avaldus Töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
  3. Peale Töötukassa otsust on tööandjal õigus arvestada sotsiaalmaksu soodustust, kuid kindlasti tuleks Töötukassa otsus edastada ka raamatupidajale. Kui raamatupidajat ei ole teavitatud, siis jääb ka soodustus arvestamata.

Kes saab taotleda sotsiaalmaksu soodustust?

Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist vähenenud töövõimega töötaja eest reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud Rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113 (01.07.2016 jõustunud redaktsioonis)

Maksu- ja Tolliameti juhend Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale: https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/sotsiaalmaks/juhendid/sotsiaalmaksusoodustus-vahenenud-toovoimega-isiku