Kas tšekile võib ise ettevõtte andmed peale kirjutada või mitte?

Kui lühidalt kokku võtta, siis sisendkäibemaksu saab maha arvata ainult ettevõtte nimele väljastatud nõuetekohase arve alusel (KMS § 37 lg 7)v.a. lihtsustatud arve (KMS § 37 lg 9) nagu automaattanklast, parkimisautomaadist jms. saadud tšekid, kuhu võib ja tuleb ise peale kirjutada oma ettevõtte nimi ja käibemaksunumber.

Seega, kui te ei palu müüjal tšekile lisada oma ettevõtte andmeid, jääte ilma sisendkäibemaksu maha arvamise õigusest ning kulu tuleb raamatupidamises kajastada koos käibemaksuga. 

Lisaks nõuetekohasele algdokumendile peab kulu olema seotud teie ettevõtlusega ning peate vajadusel suutma seda ka Maksuametile tõestada. Kui need tingimused on täitmata, siis tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse sellised väljamaksed kui ettevõtlusega mitteseotud kulu, s.t. tuleb tasuda tulumaksu 20/80 ehk 25% väljamakse summast.

Käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lg 7 sätestab rekvisiidid:

  1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
  2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
  3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
  4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;

  5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
  6) kauba kogus või teenuse maht;
  7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
  8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
  9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
  10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Lisaküsimuste korra võtke meiega julgelt ühendust klikates SIIA