BLOGI

Kassatšekk, lihtsustatud arve ja käibemaks

Tänapäeval saab suurest toidupoest osta mitmeid ettevõtluseks vajaminevaid kaupu kiirelt ja soodsalt. Näiteks võib kaubanduskeskuses asuv kohvik soetada kohvipiima kõrvalasuvast toidupoest. Igakordne kulu on väike, kuid kuu peale koguneb kokku arvestatav summa. Kas nendelt tšekkidelt võib sisendkäibemaksu maha arvata? Piim on ju ostetud ettevõtluse tarbeks.

Lühike vastus on, et seda võib teha ainult siis, kui ostutšekid on väljastatud ettevõtte nimele. Kui need on anonüümsed ilma nimeta tšekid, siis võib neid kasutada küll ettevõtte kuludes, kuid sisendkäibemaksu nende tšekkide alusel maha arvata ei ole lubatud. Samuti ei aita see, kui tšekile ise ettevõtte nimi peale kirjutada.

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse annab ettevõtluse tarbeks soetatud ja ainult ettevõtte nimele väljastatud nõuetekohane arve  (KMS § 37 lg 7). Arvete muutmine ja parandamine ei ole lubatud.

Erandiks on lihtsustatud arve (KMS § 37 lg 11), näiteks automaattanklast, parkimisautomaadist jms saadud tšekid, kuhu võib ja tuleb ise peale kirjutada oma ettevõtte nimi ja käibemaksunumber.

Lihtsustatud arvega on tegemist, kui arvel olev summa ei ületa 160 eurot ilma km-ta
järgmistel juhtudel:

1) reisijateveo teenuse osutamisel;
2) parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali ja muude samalaadsete
aparaatide väljatrükitava arve korral (vt KMS § 37 lg 9).

Seadusega on silmas peetud selliseid aparaate, mille juures ei ole füüsiliselt inimest, kelle poole saaks pöörduda kõigile nõuetele vastava arve saamiseks. Kui selvekauplusest soovitakse osta töö tegemiseks vajalikke tarbeid (näiteks jalatseid) käibemaksukohustuslase nimele, ostu eest tasutakse iseteeninduskassas ning iseteeninduskassas ei ole võimalik ostjale väljastada käibemaksukohustuslase nimele arvet, mis vastab KMS § 37 lg 7 sätestatud nõuetele, peab ostja sellise arve saamiseks pöörduma kaupluse töötaja poole. Kui ostja seda ei tee, siis ei ole võimalik lugeda eraisiku nimelt sooritatud ostu firma kuludeks ning sellisel juhul puudub firmal õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks.

Seega kaupluse kassaaparaaditšekk ja iseteeninduskassast väljastatud tšekk ei ole lihtsustatud arve.

Kaupluse kassaaparaadist, sealhulgas iseteeninduskassa kassaaparaadist väljastatud arve ei saa olla lihtsustatud arve käibemaksuseaduse tähenduses, kuna poes on olemas infolett, administraator või muu töötaja, kes väljastab vajadusel nõuetekohase arve ostetud kaupadele.

Seega, kui te ei palu müüjal tšekile lisada oma ettevõtte andmeid, jääte te ilma sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusest ning kulu tuleb raamatupidamises kajastada koos käibemaksuga. 

Lisaks nõuetekohasele algdokumendile peab kulu olema seotud teie ettevõtlusega ning te peate vajadusel suutma seda ka Maksuametile tõestada. Kui need tingimused on täitmata, siis tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse sellised väljamaksed kui ettevõtlusega mitteseotud kulu, s.t. tuleb tasuda tulumaksu 20/80 ehk 25% väljamakse summast.

Kulu on ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud, samuti kui see tuleneb töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 13 lõikest 1.

Käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lg 7 sätestab rekvisiidid:

1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;

2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;

3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;

4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;

5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;

6) kauba kogus või teenuse maht;

7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;

8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;

9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;

10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Lisaküsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust klikates SIIA