BLOGI

Üle 10 000 eurone sularahamakse on kahtlane tehing millest tuleb teatada

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuse kohaselt tekib kauplejal tehingust teatamise kohustus, kui toimub üle 10 000 eurone sularahamakse. Varasemalt oli selleks piirmääraks 15 000 eurot. Seaduse muudatuse eesmärgiks on tõsta ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust, mis omakorda tõkestab Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ja majandussüsteemi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Seadust kohaldatakse kauplejatele, kellele tasutakse või kes teevad 10 000 eurose sularahamakse või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe või mitme maksena ühe aasta jooksul, kui seaduses pole sätestatud teisiti. Siinkohal tasub ka märkida, et kaupleja on Kaubandustegevuse seaduse kohaselt (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018043) isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust. Tehingust teatmise kohustus tekib, kui 10 000 eurone sularahamakse piir on ületatud.

Uue seadusega on piirmäär toodud madalamale, et piirata veelgi võimalusi kahtlaste sularahatehingute tegemiseks ja tõhustada kontrolli võimalike pettuste üle. Läbipaistvuse suurendamisega loodetakse vähendada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Kahtlastest tehingutest tuleb teavitada Rahapesu andmebürood (RAB), mis on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus. Rahapesu andmebüroole on võimalik teatis kahtlastest tehingutest esitada elektroonselt. Rohkem informatsiooni ja vajalikud lingid on leitavad siit: https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/index.dot

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend on leitav siit:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017020

Viimased postitused