Kui lühidalt kokku võtta, siis sisendkäibemaksu saab maha arvata ainult ettevõtte nimele väljastatud nõuetekohase arve alusel (KMS § 37 lg 7)v.a. lihtsustatud arve (KMS § 37 lg 9) nagu automaattanklast, parkimisautomaadist jms. saadud tšekid, kuhu võib ja tuleb ise peale kirjutada oma ettevõtte nimi ja käibemaksunumber.

Seega, kui te ei palu müüjal tšekile lisada oma ettevõtte andmeid, jääte ilma sisendkäibemaksu maha arvamise õigusest ning kulu tuleb raamatupidamises kajastada koos käibemaksuga. 

Lisaks nõuetekohasele algdokumendile peab kulu olema seotud teie ettevõtlusega ning peate vajadusel suutma seda ka Maksuametile tõestada. Kui need tingimused on täitmata, siis tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse sellised väljamaksed kui ettevõtlusega mitteseotud kulu, s.t. tuleb tasuda tulumaksu 20/80 ehk 25% väljamakse summast.

Käibemaksuseaduse (KMS) § 37 lg 7 sätestab rekvisiidid:

  1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
  2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
  3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
  4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;

  5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
  6) kauba kogus või teenuse maht;
  7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
  8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
  9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
  10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Lisaküsimuste korra võtke meiega julgelt ühendust klikates SIIA

Riik on kehtestanud sotsiaalmaksu soodustuse tööandjale, kes on palganud vähenenud töövõimega inimesi. 2020 aastal on see 178,20 eurot kuus (2138,40 eurot aastas).

Oma igapäevatöös paneme tähele, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus jääb ettevõtjatel tihti teadamatusest kasutamata. Sellel on mitu põhjust. Esiteks inimesed ei teavita tööandjat ja tööandjal puudub võimalus sellekohast infot mujalt hankida. Teiseks ei ole ettevõtja oma raamatupidajat või raamatupidamisteenuse pakkujat teavitanud. Kolmandaks on jäänud vajalik avaldus teadmatusest Töötukassale esitamata.

Oluline on teada, et vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu soodustus ei teki AUTOMAATSELT.

Soodustuse kasutamiseks võiks esmalt paluda töötajatel teavitada, kui neile on määratud vähenenud töövõime.

Teiseks teavitage oma raamatupidajat vähenenud töövõimega tööajatest. Tublid raamatupidajad aitavad vajalikud avaldused esitada ja arvestavad vastava maksusoodustuse.

Soodustuse saamiseks tuleb:

  1. Töötajal esitad oma tööandjale töötukassa otsus osalise või puuduva töövõime kohta või Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistus, kus peab olema märge töövõimetuspensioni ja tähtaja kohta.
  2. Tööandjal taotleda töötaja eest riigipoolset sotsiaalmaksu tasumist töötukassalt. Selleks tuleb esitada avaldus Töötukassa kodulehel https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
  3. Peale Töötukassa otsust on tööandjal õigus arvestada sotsiaalmaksu soodustust, kuid kindlasti tuleks Töötukassa otsus edastada ka raamatupidajale. Kui raamatupidajat ei ole teavitatud, siis jääb ka soodustus arvestamata.

Kes saab taotleda sotsiaalmaksu soodustust?

Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist vähenenud töövõimega töötaja eest reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud Rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113 (01.07.2016 jõustunud redaktsioonis)

Maksu- ja Tolliameti juhend Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale: https://www.emta.ee/et/tulu-kulu-kaive-kasum/sotsiaalmaks/juhendid/sotsiaalmaksusoodustus-vahenenud-toovoimega-isiku

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuse kohaselt tekib kauplejal tehingust teatamise kohustus, kui toimub üle 10 000 eurone sularahamakse. Varasemalt oli selleks piirmääraks 15 000 eurot. Seaduse muudatuse eesmärgiks on tõsta ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust ja läbipaistvust, mis omakorda tõkestab Eesti Vabariigi rahandussüsteemi ja majandussüsteemi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.

Seadust kohaldatakse kauplejatele, kellele tasutakse või kes teevad 10 000 eurose sularahamakse või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas rahaline kohustus täidetakse tehingus ühe või mitme maksena ühe aasta jooksul, kui seaduses pole sätestatud teisiti. Siinkohal tasub ka märkida, et kaupleja on Kaubandustegevuse seaduse kohaselt (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018043) isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust. Tehingust teatmise kohustus tekib, kui 10 000 eurone sularahamakse piir on ületatud.

Uue seadusega on piirmäär toodud madalamale, et piirata veelgi võimalusi kahtlaste sularahatehingute tegemiseks ja tõhustada kontrolli võimalike pettuste üle. Läbipaistvuse suurendamisega loodetakse vähendada rahapesu ja terrorismi rahastamist.

Kahtlastest tehingutest tuleb teavitada Rahapesu andmebürood (RAB), mis on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus. Rahapesu andmebüroole on võimalik teatis kahtlastest tehingutest esitada elektroonselt. Rohkem informatsiooni ja vajalikud lingid on leitavad siit: https://www2.politsei.ee/et/organisatsioon/rahapesu/index.dot

Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend on leitav siit:
https://www.riigiteataja.ee/akt/101122017020

Eelmises postituses vaatasime, kuidas saab nutitelefon paberimajandust lihtsamaks teha. Täpsemalt uurisime Office Lensi: programmi, millega saab pabertšekid või –dokumendid lihtsasti nutitelefoni ja sealt edasi arvutisse skaneerida. Tšekkide edastamine on võimalik aga mitut moodi.
Kuid Office Lens ei ole ainus programm, mis selle töö ära teha võib. Androidi kasutajad on ehk tuttavad juba Google Drive´i ja selle võimalustega. Office Lensiga võrreldes on Google’i rakendusel rohkem võimalusi. Antud postituses vaatamegi täpsemalt, kuidas Google Drive’i abil tšekke ja muud pabermajandust skaneerida saab.
Tänapäeval on Androidi kasutajatel Google Drive’i rakendus juba telefonis olemas.

Rakenduse kasutamine on sarnaselt Office Lensile lihtne:

1. Kui Google Drive rakendus on avatud, leiad alt paremalt nurgast sinise plussi, millele vajutades avanevad sulle edasised võimalused. Võimalus on Drive’i luua uus kaust, fail või hoopis üles laadida telefonist mõni olemasolev. Meie tahame aga sisse skaneerida laual olevat tšekki, seega valime „Scan“ valiku.

tšekkide edastamine

2. Järgnevalt avaneb kaamera ja võimalus teha oma tähtsast arvest pilti. Ekraanil olev raamistik aitab paigutuse ja joondamisega. Kui valgustustingimised pole kõige paremad, saab alati ka välgu sisse lülitada.

tšekkide edastamine


Sobiv pilt salvesta vajutades linnukesele. Kui tahad sisse skaneerida mitut tšekki, vajuta plussile. Kui pilt aga tuli udune või midagi muud läks viltu, saad keskmise nupuga uue pildi teha.

3. Kindlasti tuleb pildi jäädvustamisel vaadata, milline jääb lõplik fail. Google Drive ei erista tšekki taustast, seega peab vajadusel selle töö ise ära tegema. Selleks on olemas üleval funktsioon „crop“ , millega saab pildi endale sobivaks pügada.

tšekkide edastamine

4. Vajadusel saab failile uue nime panna, seda pöörata või seadete alt vahetada näiteks salvestatava PDFi paberi suurust või vaadet. Samuti saab seadete alt muuta pildi kvaliteeti.

tšekkide edastamine

Pilt salvestub koheselt Drive’i. Samas võimaldab Drive teha ka palju muud tšeki edastamiseks:

tšekkide edastaminetšekkide edastamine

Google Drive on paljuski mugavam, kui Office Lens. Office Lensi puhul peab skaneeritud tšekki veel Drive’i edasi saatma. Drive’i puhul seda vaja pole, sest fail salvestub sinna juba automaatselt. Office Drive on samas hea selle poolest, et rakendus lõikab dokumendi taustast välja ja seda saab jälgida juba pildi tegemisel. Samas saab valiku teha selle järgi, mis endale mugavam tundub.

Anna meile teada, millist lahendust kasutad Sina tšekkide edastamiseks või salvestamiseks.
info@raamatupidajad-com.vserver.zonevs.eu

raamatupidaja tšekid

Paberimajandus tekitab ettevõtluses suurt peavalu. Eriti siis, kui ettevõttel on igakuiselt palju ostutšekke ja need on vaja raamatupidajale edastada. Küll on mõni tšekk kaduma läinud, küll on mõni neist nii kulunud, et sealt pealt enam midagi välja ei loe.

Ja isegi kui kõik tšekid on olemas, siis tuleb raamatupidajal need sisse skänneerida. Või kui oled väikeettevõtja, siis pead sa leidma aja selleks, et need sisse skännitud saaks ja raamatupidajale edastatud saaksid. Kõige lihtsam on vist tšekid mapi vahele kokku koguda ja raamatupidaja kätte viia või kas ikka on?

Iga ettevõtja ja raamatupidaja on sellise probleemi ees seisnud ja õnneks on sellele probleemile olemas lahendus. Nimelt on Microsoft oma Office 365 tootevalikusse sisaldanud mobiilirakenduse nimega Office Lens, millega saab tšekkidest teha pildid ja rakendus genereerib neist piltidest ise .pdf formaadis failid. Vaja on lihtsalt nutitelefoni, mis antud rakenduse ka telefonisse alla laadida laseb. Kindlasti pole vaja tipptasemel nutitelefoni, vaid piisab ka mõnest vanemast seadmest.

Rakenduse kasutamine on lihtne:
*Ava Office Lens rakendus ning vali “Camera”

office lens

1. Vali sobiv formaat. Valikus on:


2. Nüüd paiguta nutitelefoni kaamera nii, et sa näeksid tervet pinda, mida jäädvustada soovid. Kui kaamera on paigutatud, siis vajuta valgele/punasele nupule (olenevalt telefonist ja operatsioonisüsteemist).

office lens

Kaamera pilt näitab veel piirjooni ehk annab märku, milline osa või milline ala lõpuks välja lõigatakse. Kui sul on tšekke, mis on rahakoti vahel ära murdunud, võib programm murdekohtadesse ka piirjooned viia. Seega lõikab programm välja ainult pool tšekki. Piirjooni tuleb jälgida ja vajadusel saab kortsus tšeki üle siluda.

3. Pilt on tehtud ja rakendus töötleb vastavalt valitud formaadile lõppfaili. Faili eksportimiseks on palju valikuid. Võimalik on salvestada fotona, PDF failina, Wordi või Powerpointi. Samuti saab kohe salvestada ka pilveteenustesse, kui need on võimaldatud.

office lens

4. Fail on valmis jagamiseks.

5. Faili saab jagada sinna, kuhu vaja. Kui näiteks varasemalt faili salvestada Google Drive’i polnud võimalil siis jagamisvõimalus sellesse keskkonda on olemas. Sama on tegelikult kõigi teiste rakendustega, mis teie töö tegemise ja elu lihtsamaks teevad.

office lens

Ja just nii lihtne see ongi! Enam ei pea sa skänneerima tšekke ja murdma pead selle üle, kuidas ja millal tšekid raamatupidajale kohale jõuavad. Lisaks sellele on see rakendus tasuta kättesaadav nii App Store’is kui ka Play Store’is.

Kas kasutad juba Office Lensi? Võib-olla oled leidnud mõne muu lahenduse tšekkide salvestamiseks või raamatupidajale saatmiseks. Anna meile teada, mida kasutad Sina – kas see on parem ja miks?